Piedāvājam valsts valodas kursus:


Valsts valoda atbilstoši zemākajam valsts valodas prasmes līmenim
Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim
Valsts valoda atbilstoši augstāk. valsts valodas prasmes  līmenim